PL | EN

Sprawozdawczość Finansowa

W ramach obszaru Sprawozdawczości Finansowej, oferujemy fachową pomoc i wsparcie w przygotowaniu:

  • Sprawozdań finansowych (w tym dla jednostek stojących przed pierwszym badaniem)
  • Grupowych pakietów sprawozdawczych i konsolidacyjnych
  • Raportów giełdowych – kwartalnych, półrocznych i rocznych
  • Procesu konsolidacji oraz przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • Sprawozdań finansowych związanych z procesem likwidacji (tj. na otwarcie i zamknięcie likwidacji)
Więcej »

Uczestniczymy także w procesie wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu, zapewniając w tym zakresie w szczególności:

  • Doradztwo w sporządzaniu memorandów informacyjnych dla spółek ubiegających się o notowanie na rynku New Connect
  • Przygotowanie części finansowych prospektów emisyjnych dla podmiotów giełdowych

Ponadto oferujemy:

  • Pomoc w przygotowaniu do zamknięcia okresów sprawozdawczych
  • Bieżące doradztwo finansowo – rachunkowe w rozliczeniu nietypowych transakcji
Doradztwo w zakresie Sprawozdawczości Finansowej kierujemy przede wszystkim do jednostek, które z uwagi na czasowy, czy też trwały brak odpowiednich kompetencji lub zasobów wymagają wsparcia w zamknięciu okresów sprawozdawczych i przygotowaniu okresowych sprawozdań finansowych i grupowych pakietów konsolidacyjnych. Do skorzystania z usług zapraszamy także podmioty giełdowe oraz podmioty przygotowujące się do debiutu lub notowane na rynku New Connect.

Kontakt

Zaufali Nam
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany do rejestru prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod pozycją 3470.
ul. Jeziorowa 57D 03-991 Warszawa | +48 790 700 920 | biuro@blaszkowskiadvisory.pl
Copyright © 2014 Błaszkowski Advisory Services
Polityka prywatności