PL | EN

Raportowanie

Doradztwo w zakresie Raportowania kierujemy do jednostek, które z uwagi na czasowy, czy też trwały brak odpowiednich kompetencji lub zasobów wymagają wsparcia  w zamknięciu okresów sprawozdawczych i przygotowaniu okresowych sprawozdań finansowych lub grupowych pakietów konsolidacyjnych. Niezależnie uczestniczymy  w przygotowaniu części finansowych prospektów emisyjnych i memorandum informacyjnych dla spółek.

 

Kontakt

Zaufali Nam
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany do rejestru prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod pozycją 3470.
ul. Jeziorowa 57D 03-991 Warszawa | +48 790 700 920 | biuro@blaszkowskiadvisory.pl
Copyright © 2014 Błaszkowski Advisory Services
Polityka prywatności