PL | EN

Zespół

Błaszkowski Advisory Services jako kancelaria uprawniona do badania sprawozdań finansowych figuruje w rejestrze Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod pozycją 3470.

Grzegorz Błaszkowski  – założyciel kancelarii, biegły rewident, jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia finansistów ACCA. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w projektach świadczonych dla międzynarodowych korporacji i grup kapitałowych, należących do wielu sektorów gospodarki, w zakresie między innymi:

  1. Badań i przeglądów sprawozdań finansowych, wykonywanych w oparciu o polskie i międzynarodowe standardy sprawozdawczości i rewizji finansowej
  2. Raportów specjalnego przeznaczenia oraz innych pokrewnych usług doradczych i poświadczających
  3. Badań i przeglądów sprawozdań finansowych spółek akcyjnych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
  4. Weryfikacji zgodności kontroli wewnętrznych z wymogami SOX 404

W latach 2009-2010 uczestniczył w pracach zespołu ACCA i Polskiego Instytutu Dyrektorów w zakresie przygotowania Kodeksu Dobrych Praktyk dla Komitetów Audytu. Obecnie, jako konsultant Banku Światowego, koordynuje prace związane z poprawą funkcjonowania systemu nadzoru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów nad firmami audytorskimi. Jest także autorem i współautorem publikacji prasowych z zakresu sprawozdawczości finansowej i doradztwa, a także współautorem podręcznika dla Rad Nadzorczych dotyczącego organizacji i funkcjonowania Komitetów Audytu.

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
W latach 1999-2010 zdobył bogate doświadczenie zawodowe w pracy dla:

  • Działu Audytu KPMG w obszarze badania sprawozdań finansowych i rachunkowości
  • Działu Audytu i Doradztwa Gospodarczego Ernst and Young
  • Międzynarodowej grupy doradczej TPA Horwath, gdzie pełnił funkcje szefa warszawskiego biura Audytu i Doradztwa Biznesowego

 

Monika Błaszkowska – Absolwentka kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2001–2006 jako pracownik BDO Polska zaangażowana w badanie sprawozdań finansowych czołowych przedsiębiorstw polskich z wielu branż, w tym także jednostek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Posiada bogate doświadczenie w controllingu i rachunkowości. Pracowała m.in. dla znanych, ogólnopolskich firm z branży budowlanej oraz medycznej.  W 2008r. objęła stanowisko Kontrolera Finansowego Grupy Burda Media w Polsce, będącej częścią jednego z największych  i najbardziej rozpoznawalnych koncernów medialnych na świecie.

W kancelarii prowadzi projekty doradcze z zakresu zarządzania finansami oraz rachunkowości. W centrum jej zainteresowania leży praktyczny i nowoczesny controlling będący wsparciem kadry menedżerskiej w podejmowaniu bieżących i strategicznych decyzji. Jej zdaniem rola współczesnego kontrolera finansowego polega nie tylko na identyfikowaniu błędów, ale także na inspirowaniu jednostek do lepszego wykorzystania tkwiącego w nich potencjału.

Kontakt

Zaufali Nam
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany do rejestru prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod pozycją 3470.
ul. Jeziorowa 57D 03-991 Warszawa | +48 790 700 920 | biuro@blaszkowskiadvisory.pl
Copyright © 2014 Błaszkowski Advisory Services
Polityka prywatności