PL | EN

Misja i Wartości

Doskonalimy i unowocześniamy organizacje, dostarczając najwyższej jakości, zindywidualizowane produkty doradztwa finansowo-rachunkowego w zakresie: audytu finansowego, raportowania, controllingu oraz zarządzania finansami.

Korzystając z wieloletniego doświadczenia pozyskanego w wiodących globalnych firmach audytorskich i konsultingowych z pasją i odwagą wskazujemy sprawdzone rozwiązania międzynarodowe podmiotom działającym na rynku w Polsce. Budowana we współpracy z nami sprawność działania procesów finansowo-rachunkowych i kontroli wewnętrznej skutecznie wspiera realizację strategii biznesowych naszych Klientów.

Naszą wizję stanowią usatysfakcjonowani Klienci i ich organizacje, które ze wsparciem dedykowanych usług świadczonych przez Błaszkowski Advisory Services w pełni wykorzystują korzyści płynące z innowacyjnych narzędzi zarządzania finansami.

Rzetelność rozwiązań Błaszkowski Advisory Services gwarantuje stosowany w codziennej pracy profesjonalny kodeks etyczny.

Zadowolenie oraz korzyść Klientów to motyw przewodni podejmowanych przez nas działań. Aby być pewnym właściwej drogi, rozwiązania przygotowywane na indywidualne zamówienie wypracowujemy zawsze aktywnie z naszymi Klientami, stosując i czerpiąc szeroko z narzędzi stosowanych przez coachów biznesowych. Klienci na każdym etapie prac są na bieżąco informowani o postępach i mają zasadniczy wpływ na dalszy kierunek i zakres projektu.

Więcej »

Wyznawane przez nas wartości wyznaczają formy realizacji misji i wizji w codziennie podejmowanych działaniach. Wierzymy, że prezentacja jak je rozumiemy i co dla nas każda z nich oznacza, pozwoli zobrazować nasze zachowania w relacjach z klientami, partnerami i szeroko rozumianym otoczeniem biznesowym.

Jakość – dla nas jakość oznacza dotrzymywanie obietnic i podejmowanie działań przewyższających oczekiwania klientów. Wierzymy, że rzetelność, terminowość oraz dotrzymywanie najwyższych standardów etycznych stanowi fundament naszego istnienia. Otwartość na zmiany, elastyczne podejmowanie decyzji oraz ciągły rozwój wiedzy pozwala dostarczać naszym klientom innowacyjne produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Praca zespołowa – wierzymy, że najlepsze pomysły powstają jako wynik pracy zespołowej. Dzielimy się wiedzą i zdobytym doświadczeniem, ale też potrafimy docenić odmienny punkt widzenia.

Pasja i entuzjazm – jesteśmy pełni energii i entuzjazmu w poszukiwaniu najbardziej właściwej drogi. Mamy odwagę wskazywania naszym klientom najlepszych rozwiązań. Długoterminowe relacje z partnerami i klientami budujemy w oparciu o wzajemny szacunek i przekonanie, że to co robimy jest właściwe.

Przywództwo i autentyczność – przejawiamy inicjatywę w prowadzonych projektach i wskazujemy naszym klientom najlepsze rozwiązania. Z odwagą i zaangażowaniem badamy nowe możliwości. Nasza wizja rozwoju jest inspirująca. Podejmowanymi działaniami potwierdzamy naszą wiarygodność i słuszność pokładanego w nas zaufania.

Kontakt

Zaufali Nam
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany do rejestru prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod pozycją 3470.
ul. Jeziorowa 57D 03-991 Warszawa | +48 790 700 920 | biuro@blaszkowskiadvisory.pl
Copyright © 2014 Błaszkowski Advisory Services
Polityka prywatności