PL | EN

Podmioty Zobowiązane do Badania

Podmiotom zobowiązanym do badań sprawozdań finansowych w oparciu o regulacje Polskiej Ustawy o Rachunkowości, jak i wymogi korporacyjne, kancelaria oferuje wysokiej jakości profesjonalne usługi doradcze i poświadczające, oparte na najlepszych standardach wypracowanych w wiodących, globalnych firmach konsultingowych w tym:

  • Badania i przeglądy sprawozdań finansowych
  • Badania i przeglądy grupowych pakietów konsolidacyjnych
  • Przygotowanie do zamknięcia okresów sprawozdawczych
  • Przygotowanie sprawozdań finansowych i grupowych raportów konsolidacyjnych
  • Przygotowanie sprawozdań finansowych do badania

Celem świadczonych usług jest zwiększenie transparentności i zaufania do przedsiębiorstwa, jego kierownictwa i prowadzonej działalności gospodarczej. Zapewniamy konsultacje w zakresie rozliczenia nietypowych transakcji i usprawnień systemów kontroli wewnętrznej.

Kontakt

Zaufali Nam
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany do rejestru prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod pozycją 3470.
ul. Jeziorowa 57D 03-991 Warszawa | +48 790 700 920 | biuro@blaszkowskiadvisory.pl
Copyright © 2014 Błaszkowski Advisory Services
Polityka prywatności