PL | EN

Usprawniający Finanse i Kontrolę Wewnętrzną

Podmiotom zainteresowanym uporządkowaniem finansów, rachunkowości i systemów kontroli wewnętrznej zapewniamy pomoc w zakresie:

  • Przeglądu, uporządkowania i usprawnienia istniejących systemów raportowania i rachunkowości
  • Przygotowania do zamknięcia okresów sprawozdawczych
  • Wsparcia w rozliczeniu transakcji nietypowych
  • Przygotowania sprawozdań i grupowych raportów konsolidacyjnych do badań lub przeglądów finansowych
  • Przeglądu i usprawnienia istniejących systemów kontroli wewnętrznej
  • Optymalizacji działania systemów finansowych
  • Projektowania i usprawniania istniejących systemów controllingowych
  • Analizy potencjału realizacji nowych modeli i strategii biznesowych pod względem ekonomiczno-finansowym

Powyższy zakres usług kierujemy w szczególności do jednostek stojących przed pierwszym badaniem sprawozdania finansowego lub procesami inwestycyjno-finansowymi.

Kontakt

Zaufali Nam
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany do rejestru prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod pozycją 3470.
ul. Jeziorowa 57D 03-991 Warszawa | +48 790 700 920 | biuro@blaszkowskiadvisory.pl
Copyright © 2014 Błaszkowski Advisory Services
Polityka prywatności