PL | EN

Spółki Notowane lub Aspirujące do New Connect

Dla spółek notowanych lub przygotowujących się do debiutu na rynku New Connect proponujemy:

  • Doradztwo w sporządzaniu memorandów informacyjnych dla spółek ubiegających się o notowanie na rynku New Connect
  • Przegląd, uporządkowanie i usprawnienie systemów raportowania i rachunkowości zgodnie z wymogami obowiązującymi w Alternatywnym Systemie Obrotu
  • Przegląd i usprawnienie systemów kontroli wewnętrznej, systemów budżetowania i controllingu oraz polityk rachunkowości i obiegu dokumentów
  • Tworzenie i wdrażanie funkcji audytu wewnętrznego
  • Planowanie, tworzenie i implementację systemów zarządzania ryzykiem

Kontakt

Zaufali Nam
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany do rejestru prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod pozycją 3470.
ul. Jeziorowa 57D 03-991 Warszawa | +48 790 700 920 | biuro@blaszkowskiadvisory.pl
Copyright © 2014 Błaszkowski Advisory Services
Polityka prywatności