PL | EN

Młode, Dynamicznie Rosnące Przedsiębiorstwa

Dla młodych, dynamicznie rosnących przedsiębiorstw z kształtującą się strukturą organizacyjną kancelaria oferuje:

  • Przegląd, uporządkowanie i usprawnienie systemów raportowania i rachunkowości dla obecnych i przyszłych inwestorów
  • Ocenę i wsparcie w przygotowaniu biznes planów, budżetów i projekcji finansowych
  • Badania i przeglądy Due Dilligence towarzyszące transakcjom typu M&A i pokrewnym
  • Przegląd i usprawnienia systemów kontroli wewnętrznej, systemów controllingowych oraz polityk rachunkowości i systemów obiegu dokumentów
  • Optymalizację i dostosowanie do skali działalności procesów finansowych
  • Projektowanie planów finansowych do nowo tworzonych strategii biznesowych
  • Analizę potencjału realizacji nowych modeli biznesowych pod względem ekonomiczno-finansowym
  • Tworzenie i wdrażanie funkcji audytu wewnętrznego

Kontakt

Zaufali Nam
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany do rejestru prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod pozycją 3470.
ul. Jeziorowa 57D 03-991 Warszawa | +48 790 700 920 | biuro@blaszkowskiadvisory.pl
Copyright © 2014 Błaszkowski Advisory Services
Polityka prywatności