PL | EN

Firmy Rodzinne

Firmy Rodzinne zapraszamy w sposób szczególny do skorzystania z oferty przygotowanej dla dynamicznie rosnących przedsiębiorstw oraz firm poszukujących zewnętrznych źródeł finansowania.

W tym zakresie proponujemy:

  • Przegląd, uporządkowanie i usprawnienie systemów raportowania i rachunkowości – przeglądy wykonujemy zarówno z perspektywy obecnych właścicieli, jak i potencjalnych przyszłych inwestorów
  • Projektowanie i udoskonalenia systemów controlingowych oraz systemów informacji zarządczej, tak aby efektywnie wspierały podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwach
  • Finansową ocenę możliwości realizacji przyjętych strategii biznesowych -w  toku realizacji usługi proponujemy udoskonalenia strategii
  • Wsparcie w przygotowaniu biznes planów, budżetów i projekcji finansowych
  • Przegląd i usprawnienia systemów kontroli wewnętrznej, polityk rachunkowości i systemów obiegu dokumentów

Dla Firm Rodzinnych przed pierwszym badaniem sprawozdania finansowego lub procesami inwestycyjno-finansowymi oferujemy:

  • Przygotowanie do zamknięcia okresów sprawozdawczych
  • Przygotowanie sprawozdań do badań lub przeglądów finansowych
  • Wsparcie w rozliczeniu transakcji nietypowych

Kontakt

Zaufali Nam
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany do rejestru prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod pozycją 3470.
ul. Jeziorowa 57D 03-991 Warszawa | +48 790 700 920 | biuro@blaszkowskiadvisory.pl
Copyright © 2014 Błaszkowski Advisory Services
Polityka prywatności