PL | EN

Optymalizacja Procesów Finansowych

Doświadczenia naszych klientów wskazują, że efektywnie działające procesy finansowe nie tylko skutecznie wspierają realizację strategii biznesowych, ale także ułatwiają codzienne podejmowanie decyzji operacyjnych. Dostarczane przez nas rozwiązania pomagają optymalizować sprawność działania procesów finansowych. Aktywnie współpracując z personelem i Zarządami spółek, doskonalimy między innymi procesy:

  • zamknięć okresów sprawozdawczych dla celów raportowania zewnętrznego
  • raportowania grupowych pakietów konsolidacyjnych
  • kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów
  • controllingu i budżetowania
Więcej »

W ramach usług optymalizacji procesów finansowych proponujemy także projektowanie systemów zarządzania ryzykiem obejmujące:

  • przegląd istniejących strategii zarządzania ryzykiem
  • identyfikację i kwantyfikację kluczowych ryzyk
  • opracowanie systemu monitorowania i przeciwdziałania skutkom ryzyk

Efektywny system zarządzania ryzykiem stanowi o nowoczesności organizacji. Dzięki działaniu systemu tworzenie i wdrażanie strategii następuje w sposób ciągły. Poprzez ewolucyjne doskonalenie organizacja na bieżąco dostosowuje się do aktualnych warunków otoczenia, budując tym samym przewagę konkurencyjną do większości przedsiębiorstw.

Do skorzystania z doradztwa w zakresie tworzenia systemów zarządzania ryzykiem zapraszamy szczególnie jednostki zainteresowania publicznego, w tym podmioty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i na rynku New Connect. Zgodnie  z regulacjami wprowadzonymi Ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie z dnia  7 maja 2009 r. (Dz.U. nr 77 poz. 649). monitorowanie efektywności systemów zarządzania ryzykiem w tego typu podmiotach jest jednym z zadań Komitetów Audytu i Rad Nadzorczych.

Kontakt

Zaufali Nam
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany do rejestru prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod pozycją 3470.
ul. Jeziorowa 57D 03-991 Warszawa | +48 790 700 920 | biuro@blaszkowskiadvisory.pl
Copyright © 2014 Błaszkowski Advisory Services
Polityka prywatności