PL | EN

Interim Financial Management

 

Zarządzanie czasowe (ang. interim management) rozpowszechnione szeroko w krajach Europy Zachodniej, staje się coraz bardziej popularną formą zatrudnienia wysokiej klasy specjalistów do realizacji nietypowych zadań o charakterze przejściowym także i w Polsce.

Elastyczny, zadaniowy system pracy, znacznie silniejsza motywacja oraz korzyści podatkowe sprawiają, że formuła interim managementu stanowi atrakcyjną i efektywną alternatywę do zatrudnienia na stałe. Szczególnie korzystnie sprawdza się przy zatrudnianiu w sytuacjach zadań wymagających specjalistycznych, nietypowych kompetencji, czy też zarządzania procesami zmian, w których sukces warunkują: niezależne spojrzenie, odwaga i natychmiastowość działań.

slajd

 

 

 

 

Więcej »

W ramach usług typu Interim Financial Management proponujemy:

  • Czasowe przejmowanie funkcji controllingowych i zarządczych w obszarach działów finansowych przedsiębiorstw
  • Nadzór nad sprawozdawczością finansową, raportowaniem grupowym i zarządczym realizowany w systemie outsourcingu
  • Czasowe zastępstwo Dyrektorów i Managerów Finansowych
  • Zarządzanie i koordynację procesów połączeń i likwidacji w obszarach finansowo-rachunkowych (usługa realizowana dla grup kapitałowych w trakcie restrukturyzacji)
  • Projektowanie funkcji Komitetów Audytu oraz uczestnictwo w Komitetach Audytu
  • Okresowe przeglądy i weryfikacje grupowych pakietów sprawozdawczych

Nadzór nad sprawozdawczością finansową, raportowaniem grupowym i zarządczym w systemie outsourcingu realizujemy poprzez:

  • wsparcie w stworzeniu właściwego systemu i polityki rachunkowości
  • stworzenie modelu controllingowego i systemu raportowania grupowego
  • regularne wsparcie merytoryczne w zakresie finansowo-rachunkowym
  • okresową weryfikację prawidłowości prowadzonych ksiąg i sporządzanych raportów i sprawozdań finansowych

Kontakt

Zaufali Nam
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany do rejestru prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod pozycją 3470.
ul. Jeziorowa 57D 03-991 Warszawa | +48 790 700 920 | biuro@blaszkowskiadvisory.pl
Copyright © 2014 Błaszkowski Advisory Services
Polityka prywatności