PL | EN

Controlling i Budżetowanie

Wykorzystywanie szans wymaga od przedsiębiorstwa ciągłego uczenia się, rozpoznawania rynkowych trendów i trafnego odróżniania zdarzeń wymagających gruntownych zmian strategii od tych, które można przezwyciężyć dzięki efektywnemu wykorzystaniu zasobów. Realizowane przez nas zindywidualizowane usługi Controllingu i Budżetowania Finansowego, pomagają sprostać temu zadaniu.

Efektywne modele systemów controllingowych, które projektujemy dla naszych klientów, zapewniają bieżące dostarczanie wiarygodnych informacji wspomagających podejmowanie optymalnych decyzji przez kierownictwo przedsiębiorstwa.

Więcej »

Dostarczamy rozwiązania umożliwiające między innymi:

  • bieżący nadzór i rozliczenie rentowności grup produktów
  • śledzenie rentowności kategorii klientów
  • ocenę efektywności prowadzonych działań
  • monitorowanie i ocenę efektywności działania centrów kosztów i przychodów w jednostkach posiadających samodzielnie funkcjonujące placówki
  • sprawne przygotowanie budżetów w pełni zgodnych z danymi aktualnymi
  • bieżącą analizę odchyleń do przygotowanych budżetów

Dedykowane przez nas rozwiązania wspierają tworzenie systemów motywacyjnych dla: działów, zarządzających niezależnymi placówkami, managerów kategorii produktów lub managerów portfeli klientów.

Oferujemy zarówno projektowanie nowych systemów jak i usprawnianie istniejących modeli.

W ramach realizowanych prac proponujemy pomoc merytoryczno-konsultacyjną dla zespołów informatycznych wdrażających rozwiązania informatyczne. Zapewniamy także możliwość wdrożenia zaprojektowanego modelu we współpracy z renomowanym partnerem dostarczającym rozwiązania informatyczne z zakresu business intelligence.

Po wdrożeniu często stosujemy usługę czasowego nadzoru nad procesami controllingowymi, w ramach której sprawdzamy efektywność działania modelu.

Kontakt

Zaufali Nam
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany do rejestru prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod pozycją 3470.
ul. Jeziorowa 57D 03-991 Warszawa | +48 790 700 920 | biuro@blaszkowskiadvisory.pl
Copyright © 2014 Błaszkowski Advisory Services
Polityka prywatności