PL | EN

Doradztwo Finansowe

Usługi Doradztwa Finansowego realizujemy w sposób zindywidualizowany, skrojony na miarę potrzeb naszych klientów. Z pełnym zaangażowaniem tworzymy skuteczne rozwiązania usprawniające obszary finansowe, udoskonalające realizowane strategie biznesowe oraz optymalizujące procesy decyzyjne. Nasi klienci aktywnie uczestniczą w wypracowywaniu rozwiązania, są na bieżąco informowani o postępach prac, jak również mają zasadniczy wpływ na dalszy kierunek i zakres projektu.

W ramach usług Doradztwa Finansowego zapewniamy konsulting i wsparcie w zakresie:

Realizujemy także projekty z zakresu Zarządzania Czasowego Procesami Finansowo-Rachunkowymi w przedsiębiorstwach (ang. Interim Financial Management).

Więcej »

Usługi Doradztwa Finansowego dedykowane są w szczególności dla:

  • podmiotów doskonalących systemy kontroli wewnętrznej i procesy zarządzania finansami, w tym systemy controllingu i budżetowania
  • młodych, dynamicznie rosnących przedsiębiorstw z kształtującą się strukturą organizacyjną
  • podmiotów w trakcie przekształceń z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółki kapitałowe
  • poszukujących źródeł finansowania z rynku kapitałowego, private equity lub innych pokrewnych
  • polskich i międzynarodowych grup kapitałowych realizujących dynamiczne strategie rozwoju z wykorzystaniem fuzji i przejęć innych organizacji
  • podmiotów przygotowujących się do debiutu na rynku New Connect
  • nowo powstających fundacji oraz fundacji w trakcie organizacji lub usprawnień procesów finansowo-rachunkowych i kontroli wewnętrznej

Kontakt

Zaufali Nam
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany do rejestru prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod pozycją 3470.
ul. Jeziorowa 57D 03-991 Warszawa | +48 790 700 920 | biuro@blaszkowskiadvisory.pl
Copyright © 2014 Błaszkowski Advisory Services
Polityka prywatności