PL | EN

Audyty Projektów Współfinansowanych ze Środków Unijnych oraz NCiBR

Kancelaria realizuje audyty projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCiBR).

Zgodnie z wymaganiami poszczególnych programów unijnych, zapewniamy przeprowadzoną przez niezależnego biegłego rewidenta certyfikację wydatków poniesionych na realizację projektów jak również weryfikację dokumentacji rozliczeniowej oraz systemów księgowych i systemów kontroli wewnętrznej. Posiadamy odpowiednie doświadczenie oraz wiedzę do przeprowadzania takich badań w zakresie wszystkich programów operacyjnych i programów ramowych.

Audyt projektów współfinansowanych z środków unijnych i programów pokrewnych mają na celu:

  • Sprawdzenie czy poniesione wydatki są zgodne z wytycznymi Instytucji Zarządzających oraz wytycznymi Komisji Europejskiej wydanymi dla konkretnych Programów
  • Ocenę prawidłowości i efektywności systemu zarządzania danym projektem i jego kontrolą
Więcej »

  • Ocenę prawidłowości ujęcia poniesionych i rozliczonych wydatków kwalifikowanych za wykonane usługi, zakupione towary i środki trwałe, koszty wynagrodzeń i inne wydatki na podstawie analizy ryzyka
  • Sprawdzenie działania systemów kontroli wewnętrznej związanych m.in. z procedurami zamówień publicznych, akceptacji wydatków
  • Sprawdzenie poprawności stosowanych procedur w ramach dokonywanych zamówień towarów i usług oraz poprawności zawartych umów
  • Stwierdzenie, czy błędy i nieprawidłowości w wykorzystaniu środków unijnych są wykrywane i korygowane w odpowiednim czasie
  • Potwierdzenie prawidłowości sprawozdawczości i monitorowania projektu

Kontakt

Zaufali Nam
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany do rejestru prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod pozycją 3470.
ul. Jeziorowa 57D 03-991 Warszawa | +48 790 700 920 | biuro@blaszkowskiadvisory.pl
Copyright © 2014 Błaszkowski Advisory Services
Polityka prywatności