PL | EN

Audyt

Usługi audytorskie i poświadczające realizujemy z misją zapewniania skutecznego nadzoru nad przedsiębiorstwami dla właścicieli, Rad Nadzorczych oraz innych organów zarządzających i nadzorczych.
Jesteśmy przekonani, że należycie prowadzone badania sprawozdań finansowych ograniczają powstawanie niepożądanych zjawisk w przedsiębiorstwie takich jak kradzieże i defraudacje ze strony pracowników lub kadry zarządzającej. Poświadczenie danych finansowych przez niezależnego biegłego rewidenta zwiększa także wiarygodność jednostki w jej otoczeniu biznesowym.

Kontakt

Zaufali Nam
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany do rejestru prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod pozycją 3470.
ul. Jeziorowa 57D 03-991 Warszawa | +48 790 700 920 | biuro@blaszkowskiadvisory.pl
Copyright © 2014 Błaszkowski Advisory Services
Polityka prywatności