Nasz Zespół

Grzegorz Błaszkowski

Partner Zarządzający
Biegły Rewident ACCA

Założyciel kancelarii, biegły rewident, jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia finansistów ACCA. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w projektach świadczonych dla międzynarodowych korporacji i grup kapitałowych, należących do wielu sektorów gospodarki, w zakresie między innymi:

  • Badań i przeglądów sprawozdań finansowych, wykonywanych w oparciu o polskie i międzynarodowe standardy sprawozdawczości i rewizji finansowej
  • Raportów specjalnego przeznaczenia oraz innych pokrewnych usług doradczych i poświadczających
  • Badań i przeglądów sprawozdań finansowych spółek akcyjnych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
  • Weryfikacji zgodności kontroli wewnętrznych z wymogami SOX 404

W latach 2009-2010 uczestniczył w pracach zespołu ACCA i Polskiego Instytutu Dyrektorów w zakresie przygotowania Kodeksu Dobrych Praktyk dla Komitetów Audytu. W latach 2013-2016 jako konsultant Banku Światowego, koordynował prace związane z poprawą funkcjonowania systemu nadzoru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów nad firmami audytorskimi. Jest także autorem i współautorem publikacji prasowych z zakresu sprawozdawczości finansowej i doradztwa, a także współautorem podręcznika dla Rad Nadzorczych dotyczącego organizacji i funkcjonowania Komitetów Audytu.

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1999-2010 zdobył bogate doświadczenie zawodowe w pracy dla:

  • Działu Audytu KPMG w obszarze badania sprawozdań finansowych i rachunkowości
  • Działu Audytu i Doradztwa Gospodarczego Ernst and Young
  • Międzynarodowej grupy doradczej TPA Horwath, gdzie pełnił funkcje szefa warszawskiego biura Audytu i Doradztwa Biznesowego

Obecnie jako właściciel i partner zarządzający BŁASZKOWSKI ADVISORY SERVICES zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych oraz doradztwem finansowo-rachunkowym, m.in. w zakresie: raportowania, systemów controllingowych, kontroli wewnętrznej oraz defraudacji.

Zaufali Nam