Sygnity S.A.

Firma wykonywała dla naszej grupy kapitałowej usługi zarządzania procesem połączenia z Polsoft Sp. z o.o. w obszarach finansowo-rachunkowych Sprawna koordynacja projektu przez Błaszkowski Advisory Services pozwoliła na równoległą realizację łączeń z 2 jednostkami zależnymi. Szczególnie doceniamy otwartą komunikację oraz aktywne wsparcie w bieżącym rozwiązywaniu pojawiających się, w trakcie procesu połączenia, kwestii. Zaangażowanego osobiście, Grzegorza Błaszkowskiego w szczególny sposób rekomendujemy do zadań w obszarach finansów wymagających zindywidualizowanego podejścia i działania elastycznie dostosowywanego do dynamiczne zmieniającej się sytuacji otoczenia.