Firmy Rodzinne

W dniach 4-6 września 2011 r na konferencji zamykającej program szkoleniowo-doradczy Firmy Rodzinne realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych i współfinansowany przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości, nasza Kancelaria otrzymała dyplom ukończenia programu.

Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo w projekcie i możliwość poznania wielu firm rodzinnych z całej Polski wyposażyły nas w cenne doświadczenia. Mamy nadzieję, że dzięki nim będziemy lepiej rozumieć i odpowiadać na potrzeby firm rodzinnych.

Oferta Kancelarii dla Firm Rodzinnych