Agroland Sp. z o.o.

Błaszkowski Advisory Services szczególnie polecamy do realizacji projektów z zakresu audytu finansowego, usług poświadczających oraz nadzoru właścicielskiego i managerskiego (…) Dziękujemy za sprawne zakończenie realizacji procesu badania, oraz przekazane uwagi do Zarządu. (…) Doceniamy osobiste zaangażowanie w prace właściciela firmy, biegłego rewidenta – Grzegorza Błaszkowskiego.