PL | EN

Błaszkowski Advisory Services to niezależna Kancelaria audytu i doradztwa finansowo-rachunkowego. Nasza Kancelaria oferuje rozwiązania oparte na sprawdzonych polskich i światowych standardach, zachowując przy tym elastyczność, indywidualne podejście do klienta oraz konkurencyjne warunki współpracy.

Korzystając z wieloletniego doświadczenia, wspierani pasją i entuzjazmem doskonalimy i unowocześniamy wiele organizacji. Oferujemy Państwu profesjonalne usługi w zakresie:

 • Audytu finansowego
 • Controllingu
 • Raportowania i sprawozdawczości finansowej
 • Szeroko pojętego zarządzania finansami

Wierzymy, że najlepsze rozwiązania powstają jako wynik pracy zespołowej, dlatego aktywnie i konsekwentnie budujemy je we współpracy z naszymi klientami. Doceniając odmienny punkt widzenia, z pełną odwagą i zaangażowaniem badamy nowe możliwości poszukując skutecznych rozwiązań finansowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych usług zamieszczoną na naszej stronie. W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Nasze Publikacje

Firmy Rodzinne

Klienci o nas
 • ElektroEko S.A.

  Pragniemy podkreślić, że wymienione usługi weryfikacji naszych kontrahentów według uzgodnionych procedur zostały wykonane należycie, terminowo i zgodnie z oczekiwaniami. W sposób szczególny dziękujemy za wsparcie i cenne uwagi przekazane przy projektowaniu uzgodnionych procedur weryfikacji. Kancelarię polecamy przede wszystkim jako partnera w realizacji projektów z zakresu audytu finansowego, usług poświadczających oraz wsparcia w kontroli właścicielskiej i zarządczej.

 • Sygnity S.A.

  Firma wykonywała dla naszej grupy kapitałowej usługi zarządzania procesem połączenia z Polsoft Sp. z o.o. w obszarach finansowo-rachunkowych Sprawna koordynacja projektu przez Błaszkowski Advisory Services pozwoliła na równoległą realizację łączeń z 2 jednostkami zależnymi. Szczególnie doceniamy otwartą komunikację oraz aktywne wsparcie w bieżącym rozwiązywaniu pojawiających się, w trakcie procesu połączenia, kwestii. Zaangażowanego osobiście, Grzegorza Błaszkowskiego w szczególny sposób rekomendujemy do zadań w obszarach finansów wymagających zindywidualizowanego podejścia i działania elastycznie dostosowywanego do dynamiczne zmieniającej się ...

 • Hamelin Polska Sp. z o.o.

  Doceniamy przygotowany kompleksowo harmonogram działań likwidacyjnych opracowany z uwzględnieniem kwestii prawno-podatkowych. W sposób szczególny dziękujemy za cenne spostrzeżenia i aktywne wsparcie umożliwiające sprawne zamknięcie ksiąg i sporządzenie pełnego sprawozdania finansowego na otwarcie procesu likwidacji.

 • Sygnity S.A.

  Błaszkowski Advisory Services świadczyła dla Sygnity S.A. usługi doradztwa i zarządzania procesem łączenia z jednostką zależną – Winuel S.A. w obszarach finansowo- rachunkowych (..) Interaktywna współpraca właściciela firmy, Grzegorza Błaszkowskiego z naszymi pracownikami oraz Dyrektorami poszczególnych pionów Finansów, Księgowości i Podatków pozwoliła na sprawne zaplanowanie połączenia oraz zaowocowała terminowym zakończeniem projektu i minimalizacją ryzyk w trakcie jego realizacji.

 • Agroland Sp. z o.o.

  Błaszkowski Advisory Services szczególnie polecamy do realizacji projektów z zakresu audytu finansowego, usług poświadczających oraz nadzoru właścicielskiego i managerskiego (…) Dziękujemy za sprawne zakończenie realizacji procesu badania, oraz przekazane uwagi do Zarządu. (…) Doceniamy osobiste zaangażowanie w prace właściciela firmy, biegłego rewidenta – Grzegorza Błaszkowskiego.

 • Sygnity S.A.

  Kancelaria Błaszkowski Advisory Services realizowała dla Sygnity S.A. doradztwo i zarządzanie projektem w zakresie połączeń jednostek (..) Usługi zostały wykonane na wysokim poziomie organizacyjno-merytorycznym. Obok rzetelności i skuteczności działania, we współpracy z Błaszkowski Advisory Services szczególnie cenimy sprawną komunikację oraz aktywne poszukiwanie zindywidualizowanych, „skrojonych” na nasze potrzeby rozwiązań

Zaufali Nam
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany do rejestru prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod pozycją 3470.
ul. Jeziorowa 57D 03-991 Warszawa | +48 790 700 920 | biuro@blaszkowskiadvisory.pl
Copyright © 2014 Błaszkowski Advisory Services
Polityka prywatności